Het evolueren van de communicatie in de directiekamer. Zaakjes die beslist grote invloed hebben bij de bedrijfsprestaties | Board software

Een bedrijfscultuur bepaling de allernieuwste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van bezoekers om onrealistische prestatiedoelen te bereiken, tot doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, klanten en anderen vaak verzoeken “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien het risico’s dat een slechte cultuur karaf brengen, en herkennen hoedanig een sterke, gezonde cultuur een handelsbedrijf meer karaf maken waardevol en veerkrachtig. Maar een cultuur van een bedrijf kan moeilijk te beoordelen zijn, zelfs voor degenen die daar elke etmaal werken. Het is erg zelfs nog moeilijker voordat bestuurders, die slechts een handvol weleens per tijdsperiode bij het handelsbedrijf aanwezig bestaan voor bestuursvergaderingen. Tijdens die bijeenkomsten beschikken over directeuren regelmatig contact bij dezelfde geringe groep leidinggevenden op messcherp niveau, waarom hun visie op het bredere bedrijf wordt beperkt. Dus hoedanig gaan regisseurs om aan het begrijpen ook wel en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker ben, krijgen iDeals zij het juist? Het is soms niet verrassend dat voordelig tweederde (64%) van de directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel met hun interacties met u management om de cultuur te evalueren, hoewel vaak minder regisseurs (32%) zeggen dat u een betreffende de maximaal bruikbare benaderingen is. Hoeveel vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen van werknemers. Bovenaan de lijst met de handigste statistieken voor het evalueren met cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van u exitgesprek plus 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na een bedrijfscrisis, karaf het heel gemakkelijk zijn door te onderscheiden hoe bepaalde factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan dit euvel. Het zwaarste is vanwege problemen vroegtijdig op bij sporen plus te verhelpen voor ze dezelfde crisis belanden. Onze visie is datgene bestuurders:

board management software

  • Dring aan bij kwalitatieve en kwantitatieve statistieken waarmee u de cultuur van uw handelsbedrijf onder de knie kunt krijgen. Het exacte statistieken die nuttig zullen zijn, zullen tot op zekere hoogte, afhankelijk van de bedrijf, variëren. En het zijn soms geen statistieken die het management al rapporteert bij het bestuur. Neem beslist bredere kijk op hoeveel enig inzicht kan opleveren en u moet er zorg voor dragen dat het management dezelfde effectief dashboard gebruikt vanwege informatie erbij communiceren.
  • Ontmoet verschillende medewerkers dan alleen senior executives. Senior executives kunnen de raad van bestuur een mening geven aangaande de toon aan het top, echter het is eveneens cruciaal om te onderscheiden hoe verschillende werknemers u bedrijf plus hun bizar rollen zien. Ze kunnen waardevolle perspectieven bieden bij het executive team en op tevens de ‘mood in the middle’ indien de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen een statistieken die u krijgt en wat u hoort, om bij zien of de verhalen consistent is. Soms liggen de werkelijke problemen tussen wat leidinggevenden en werknemers zeggen en wat een gegevens bevestigen zien. Zoek naar en verken eventuele inconsistenties tussen de twee.
  • U moet er zorg voor dragen dat cultuur een vast onderwerp is op een agenda met de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek erbij maken, zorgt het ervoor dat het voor mensen top of mind blijft. En het benadrukt een waarde deze het bestuur aan een bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op de volledige bord. Veel diensten wijzen segmenten van cultuurtoezicht toe bij verschillende commissies. De auditcommissie hoort misschien iets betreffende ethiek plus compliance, ondertussen de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en evenement van de compensatieplan. Zelfs bij de splitsing moet het bredere onderwerp met de cultuur terugkomen op de agenda van de volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur moet reële risico’s voor dezelfde bedrijf opleveren, of u nu gaan om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid ofwel bedrijfsprestaties. Wat is volgens bestuurders de oorzaak van problemen in de cultuur? Over u algemeen filosoferen regisseurs datgene de meest kritische bestanddelen voor een gezonde cultuur de toon aan een bovenkant plus de ‘gemoedstoestand in u midden’ bestaan. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is de ermee ooit dat dezelfde ongepaste toon van het executive team bijdraagt aan problemen bij bedrijfscultuur. Echter het is niets alleen een C-suite die een rol speelt; 79% zegt datgene de toon van u middenmanagement een bijdrage geeft. Zesenzestig procent (66%) is het erover eens dat gebrek bij communicatie plus transparantie met het bedrijfsvoering ook beslist rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van een bestuurders (74%) dat beslist te grote focus bij kortetermijnresultaten bijdraagt aan ellende met een bedrijfscultuur. En als wij kijken volgens de mogelijke bronnen betreffende kortetermijndruk, dan zegt bijna 60% van de directeuren dat institutionele beleggers erbij veel aandacht besteden aan de prestaties van het aandelen met de korte termijn. Dit focus op kortetermijnprestaties en het raken van prestatiedoelen in compensatieplannen kan eveneens bij bureaus tot beroerd gedrag leiden. Tweederde (67%) van een directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot ellende met een cultuur.

Free Email Updates
Get the latest content first.
We respect your privacy.

Pensacola Places To Go

Miami Film Events

Florida Places To Go

Orlando Events